Import en Export

Nederland is nog altijd een aardappelland bij uitstek. Er worden dan ook nog grote partijen goede aardappelen door heel Europa afgezet. Veel aardappelen die via Greydanus worden verhandeld, vinden hun weg naar supermarkten door heel Europa. Landen zoals Duitsland, België, Frankrijk, maar ook Polen, Hongarije, Rusland, Tsjechië en Slowakije zijn grote afnemers van Nederlandse aardappelen.

 

 

In Nederland vragen consumenten tegenwoordig steeds meer om andere soorten aardappelen naast de traditionele rassen. Door de internationalisering komt de consument ook in aanraking met aardappelen uit het buitenland, waardoor de aardappel vraag licht verschuift van de traditionele rassen, naar de iets meer exotische, buitenlandse aardappelen. Op die veranderende vraag springt Greydanus in, door een selectie aardappelrassen uit het buitenland te importeren en de consument aan te bieden.

>> Geïnteresseerd in het importeren / exporteren van aardappels? Neem contact op.

English: Import and Export of potatoes

The Netherlands is still one of the largest potato countries worldwide. Many potatoes, traded by Greydanus potato wholesaler, find their way to supermarkets throughout Europe. Countries such as Germany, Belgium, France, but also Poland, Hungary, Russia, Czech Republic and Slovakia are major buyers of Dutch potatoes.

Because of the internationalization of markets and consumers finding their way to potatoes from abroad, potato demand shifts from traditional varieties, to more exotic, foreign potatoes. In this changing demand wholesaler Greydanus imports a selection of potatoes from abroad for the Dutch constumers.

>> Interested in importing or exporting potatoes? Contact us.